ร้อยเอ็ด…สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 ในพื้นที่ นักเรียนสามารถมีการพัฒนาด้านการอ่านเป็นอย่างดี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด...สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 ในพื้นที่ นักเรียนสามารถมีการพัฒนาด้านการอ่านเป็นอย่างดี
     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.00น. นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วยนางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1 รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบเพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานแลยุติธรรม ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า , โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ ,โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว และโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ 
   นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ พบว่ามีนักเรียนเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ระดับ ชั้น ป.1 ทุกคนอ่านออกเสียงได้ 100,% พร้อมได้เยี่ยมห้องเรียน โดยมีครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนเอาใจใส่ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.