ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับพระอาจารย์สุบิน ปณีโต, เรือนจำจังหวัดตราด, เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ลงพื้นที่ปลูกไผ่สร้างชีวิตใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้แผ่นดิน จังหวัดตราด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับพระอาจารย์สุบิน ปณีโต, เรือนจำจังหวัดตราด, เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ลงพื้นที่ปลูกไผ่สร้างชีวิตใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้แผ่นดิน จังหวัดตราด

“ต้นไผ่” เป็นไม้ตระกูลหญ้าที่มีคุณประโยชน์มากมายต่อชีวิตมนุษย์ จากการใช้เป็นอาหาร ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไปจนถึงสร้างความสมบูรณ์คืนให้แผ่นดิน ช่วยแก้ปัญหามลพิษระดับโลก ปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการนำเข้าไม้ไผ่จากหลายแหล่ง “พระอาจารย์สุบิน ปณีโต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด และผู้ก่อตั้ง “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด” ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไผ่ จึงได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับ “ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์” นำทีมโดย นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักปฏิบัติการมณฑล RE พื้นที่ภาคตะวันออก และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น, เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจังหวัดตราด, สมาคมพลเมืองจิตอาสา, เรือนจำจังหวัดตราด, สถาบันการเงินเฉพาะกิจ, ธนาคาร ธ.ก.ส., สภาเกษตร จังหวัดตราด, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดตราด, ทีมนักวิจัย 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T, พลังงานจังหวัดตราด, บริษัท คิงส์แพลนท์ จำกัด และประชาชนทั่วไป ช่วยกันปลูกป่าไผ่ในโครงการ ปลูกไผ่สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดินจังหวัดตราด ณ พื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายในการดูแลชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะ ซีพี ออลล์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เรามีน้องๆ พนักงานร้านเซเว่นฯ ที่เป็นลูกหลานคนในชุมชน มีความผูกพัน และอยู่คู่สังคม ชุมชน เหมือนคนในครอบครัว

โครงการปลูกไผ่สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดินจังหวัดตราด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ได้มีส่วนช่วยสร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้หลงผิดได้มีอาชีพ และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยระดมทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมผู้หลงผิดจากเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด รวมกว่าร้อยชีวิต ปลูกป่าไผ่ ณ พื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราด เพื่อชดเชยปริมาณต้นไผ่ที่ขาดแคลนเนื่องจากจังหวัดตราดมีความต้องการใช้ไม้ไผ่สูง ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าไม้ไผ่จากจังหวัดอื่นเป็นปริมาณมาก สำหรับใช้ในการก่อสร้าง การเกษตร และการประมง, เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้หลงผิด ส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ อาชีพจักสาน และเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คืนก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศ ให้ร่มเงาและลดแรงปะทะจากลมพายุ

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

อ่านแล้ว188 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.