กต.ตร.รัตนาธิเบศร์ ชุดใหม่ฟิต นำคณะขอคำปรึกษา ผบช.ภ.1 ผกก.นนท์ และผู้ว่านนท์ สนับสนุนงานตำรวจและจังหวัดเต็มที่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กต.ตร.รัตนาธิเบศร์ ชุดใหม่ฟิต นำคณะขอคำปรึกษา ผบช.ภ.1 ผกก.นนท์ และผู้ว่านนท์ สนับสนุนงานตำรวจและจังหวัดเต็มที่

นนทบุรี : เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา น.ส.รงรอง คชฤทธิ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ คนใหม่ พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ ภัทรภูมิกุล รองประธาน กต.ตร. น.ส.อรนุช หิรัญเมธากิจ กต.ตร. นายคชาชาญ พันธุ์กิจเกตุ กต.ตร. นายไพบูลย์ ปานฝอย กต.ตร. นายโชติอนันต์ เลิศฤทธิ์ภูวดล กต.ตร. พลเรือเอก กฤษฏาภรณ์ พันธุมโพธิ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ที่ปรึกษา กต.ตร. นายธนัยนันท์ ล้ำเลิศธนัญชัย ที่ปรึกษา กต.ตร. นายจิรภัทร ศรีรัตน์ ที่ปรึกษา กต.ตร. นายสาธิน รุ่งอิทธิวงศ์ ที่ปรึกษา กต.ตร. ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นคณะทำงานชุดใหม่ เดินทางเข้ารายงานตัวพร้อมทั้งกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานราชการ

โดยคณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ ชุดใหม่ได้เดินทางเข้าพบหัวหน้าหน่วยราชการประกอบด้วย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก และรับนโยบายการจัดทำโครงการของข้าราชการตำรวจ ที่ต้องการให้คณะกต.ตร.ได้มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติและนโยบาย 6 ด้านของงาน กต.ตร.

จากนั้นในเวลาต่อมาได้เดินทางเข้าพบ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรั ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึกและรับฟังแนวทางบริหารราชการจังหวัดนนทบุรี และปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นน้ำท่วมขัง ความหนาแน่นของการจราจร การปรับโครงสร้างหมู่บ้านจัดสรร และการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

หลังจากนั้นต่อมาได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก และรับฟังปัญหางานข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน จ.นนทบุรี ซึ่ง กต.ตร.จะมีส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็นตัวกลางประสานงาน มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สนับสนุนงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 6 ด้านของงาน กต.ตร.ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การดูแลสาธารณะสมบัติ การจราจร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ร่วมทั้งงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี

อ่านแล้ว77 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.