โครงงานเชิงปฏิบัติ”สุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 โครงงานเชิงปฏิบัติ”สุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย”

คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตร สำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่น 24 บ้านราชดำเนิน  ประกอบด้วย นาง คณิตดา กรรณสูต  กรรมการผู้จัดการบจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล  นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์รองเลขานุการศาลฎีกา นายเชาวลิต ลีลาศิวพร ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.ซีบี วีเอที (ประเทศไทย) นายฐานวัฒน์ ฉัตรวิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก. วีแอล แอนด์ เอ็ม แอพพาเรล  นายณรงค์ รัตนานุกูล สมาชิกวุฒิสภา  นส. พศุตม์ณิชาจำปาเทศ  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก แห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ ถาวรประชา บจก. เคมพลัสเทรดดิ้ง นายสมใบ มูลจันทีผอ.สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ได้เข้าพบและนำเสนอโครงงานเชิงปฏิบัติ”สุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย”ต่อคณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ซึ้งมี สว. คำนวณ สิทธิสมาน เป็นประธานอนุกรรมธิการ โดยคณะนักศึกษาได้เสนอปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นอุปสรรคและสร้างความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสุราชุมชนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับสากลและนำส่าเหล้า  หรือน้ำโจ้ ที่เหลือ มาผลิตต่อยอดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อลดของที่เหลือจากการผลิตเหล้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่ายั่งยืนต่อไป  ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 406 ชั้น4 อาคารรัฐสภา

อ่านแล้ว153 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.