ตำรวจภูธรภาค 1 จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ตำรวจภูธรภาค 1 จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 เวลา 09.00 น.ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค 1 พิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 45 ซึ่งมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 นางนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 1 อาทิ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ์ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 อาทิ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ,ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ และคณะฯ  เข้าร่วมพิธีช่วงเช้า พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร พร้อมด้วย นางนฤมล บัวรับพร นำข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค1 ก่อนที่ทางพล.ต.อ.มนู จะประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งทำพิธีตอกหมุดรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่อีกด้วย โดยในปีนี้ได้มีการตอกหมุดรายชื่อข้าราชการตำรวจ 2 นาย

พล.ต.ท.อำพล กล่าวว่า ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ยึดแนวทางนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่ตั้ง ในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด การป้องกันเหตุความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนการดูแลสวัดิการข้าราชการตำรวจ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิโครงการปักกลด,โครงการไล่ล่าตาสัปปะรด, และโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ขณะเดียวกันได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับลักวิ่งชิงปล้น ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้นซึ่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2519  กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 19,747.663 ตารางกิโลเมตรใน 9 จังหวัดประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี ประชากรตามทะเบียนราษฎร์โดยประมาณ 6 ,7 6 1 ,0 0 5 คนสถานีตำรวจในความรับผิดชอบ 134 สถานีแบ่งเป็น

– ระดับผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานีจำนวน 113 สถานี

– ระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีจำนวน 4 สถานี

– ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีจำนวน 17 สถานีปัจจุบันพล.ต.ท.อำพล บัวรับพรเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการจริงจำนวน 1,263 นาย แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร 3,468 นายชั้นประทวน 9,1 3 5 นาย

อ่านแล้ว80 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.