“ดร.นิฐิพร บจก.ไมโคร ไบโอเทค” ร่วมบรรยายภายในงาน Sustainable Wellness Destination Forum พร้อมรับรางวัล Climate Action Award

แบ่งปันข่าวนี้ :

“ดร.นิฐิพร บจก.ไมโคร ไบโอเทค” ร่วมบรรยายภายในงาน Sustainable Wellness Destination Forum พร้อมรับรางวัล Climate Action Award

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
ดร.นิฐิพร สุวรรณพลาย ผู้บริหาร บริษัท ไมโคร ไบโอเทค จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Trash to treasure for Sustainable branding” ภายในงาน Sustainable Wellness Destination Forum ซึ่งจัดขึ้นโดย “FeedUp @ UN” องค์การสหประชาชาติร่วมกับสมาคมการตลาดเพื่อเกษตรและอาหารแห่งเอเชียแปซิฟิก (AFMA) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ (Organic waste disposal and biogas machine) ของ “คาวเทค” ยังได้รับรางวัล Climate Action Award ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว532 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.