โครงการสร้างสรรค์”พลเมืองตื่นรู้” ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ 4 ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้าง”พลเมืองตื่นรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชน” ณ.ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 )

ณ.โรงเรียนอินทุภูติพิทยา.

“ประชาสัมพันธ์”

โครงการสร้างสรรค์”พลเมืองตื่นรู้” ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ 4 ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน

เมื่อเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหาร. และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษา ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าของโครงการ และ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีตัวแทน เข้าอบรม พูดคุยแลกเปลี่ยนสัมมนา แสดงทรรศนะความคิดเห็นเป็นจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วม เช่น ตัวแทน
-องค์การบริหารส่วนตำบลปะคำ
-องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
-องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
-องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
-องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

มีผู้บริหารและคณะครูนักเรียน โรงเรียนอินทุภูติพิทยา”และพรหมพิรามวิทยาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียน ของนายหมอพลเดช ปิ่นประทีป ( สว.) เคยศึกษาอยู่ที่นี่ภูมิลำเนาเดิมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงและปกติเรียบร้อย

อ่านแล้ว82 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.