จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปันข่าวนี้ :

จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
วันนี้ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ตลอดเส้นทาง จากกองบิน 46 ถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จนถึงที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าบ้าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

อ่านแล้ว363 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.