“อนันต์ นายก สภท.56ปี-สททท.” นำคณะ กรรมการ -ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย, เจล, แอลกอฮอล์,เฟซชิวล์ และโครงซิลิโคนรองหน้ากากอนามัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, แม่ชี,และผู้ปฏิบัติธรรม, จำนวน 10 วัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“อนันต์ นายก สภท.56ปี-สททท.” นำคณะ กรรมการ -ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย, เจล, แอลกอฮอล์,เฟซชิวล์ และโครงซิลิโคนรองหน้ากากอนามัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, แม่ชี,และผู้ปฏิบัติธรรม, จำนวน 10 วัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 “วันนักข่าว” :

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) และ นายกสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) นำคณะกรรมการ-ที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมฯ ประกอบด้วย คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานนวัตกรรมสถาบันซันชิโร่, นายนำชัย ดีวิ อุปนายกภาคกลางสมาคม สภท., นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคม สภท. และคุณจรุงพันธ์ ก่อเกียรติตระกูล ที่ปรึกษาสมาคม, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการบริหารสมาคม สภท., นายฐากูร คงมิ่ง กรรมการบริหารสมาคม สภท., คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบหมาย คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ ผู้บริหารฝ่ายภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร เป็นตัวแทน, คุณอธิราชมหิทธิธำรง ประธานมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ และคณะกรรมการ, คุณภควัฒน์ ธรรมครุตทิพย์ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ จ.ปทุมธานี -คุณภัทรภร สงวนนาม ผลิตภัณฑ์ละมุน พรีเมี่ยมไวท์เซรั่ม, “เอก ธณากร”ดาราช่องเจ็ดสีร่วมงาน, คุณพีรพล แสงสุนีย์, พ.ต.ท.อัคนีรักษ์ อัครพิน รอง.ผกก.สน.ดุสิต, และสมาชิก ร่วมมอบหน้ากากอนามัย, เจล, แอลกอฮอล์,เฟซชิวล์ด และโครงซิลิโคนรองหน้ากากอนามัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, แม่ชี,และผู้ปฏิบัติธรรม, จำนวน 10 วัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  โดยมอบเริ่มมอบวัดแรกตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.

1.วัดไทรน้อย/อ.ไทรน้อย(พระครูไพบูลย์อาทรกิจ ประสาท อุปนนฺโท เจ้าอาส เป็นผู้รับมอบ)

2.วัดคลองตาคล้าย/อ.ไทรน้อย (พระครูถาวรสุตกิจ เจ้าอาวาส มอบให้พระแก้ว กตธมฺโม เป็นผู้รับมอบ)

3.วัดละหาร/อ.บางบัวทอง(พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ)

4.วัดบางไผ่/อ.บางบัวทอง (พระครูโสภณนันทสาร(บุญเลิศ ชาติปัญโญ เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ)

5.วัดไผ่เหลือง/อ.บางบัวทอง(พระครูศรีสมณวัตร เจ้าอาวาส มอบให้หลวงตามานะ วิริยานนฺโท 

เป็นผู้รับมอบ)

6.วัดบางแพรก/อ.บางใหญ่(พระครูเกษมธีรคุณ เจ้าอาวาส มอบให้พระมหาณัฐวุฒิ ผช.เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ)

7.วัดมะเดื่อ/อ.บางใหญ่(พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาส มอบให้พระสมบัติ ขันติโก เป็นผู้รับมอบ)

8.วัดศรีประวัติ/อ.บางกรวย(พระครูโสภณ ปริยัตยากร เจ้าอาวาส มอบให้ หลวงตาทอง เป็นผู้รับมอบ)

9.วัดส้มเกลี้ยง/อ.บางใหญ่(พระครูโสภณนนทคุณ เจ้าอาวาส มอบให้หลวงตามนัส เป็นผู้รับมอบ)

10.วัดดอนสะแก/อ.บางใหญ่(พระครูสังฆรักษ์วรวุฒิ มหาลาโภ เจ้าอาวาสมอบให้ผช.เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ)

โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์, นายอลงกรณ์ พลบุตร

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส., นายอรรถการ ตฤษณารังสีประธานนวัตกรรมสถาบันซันชิโร่, นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน, พล.ต.ท.อำพล บัวรับพรผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.ปทุมธานี, ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ห้างเพชรหลีเสง บางลำภู, นายภา อุดม อู่แท็กซี่จรัญสนิทวงศ์, นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล และเพื่อน, นายจิรัฐ ชีวะชื่น บจก.ศิวลัย รียูส เอเบิ้ล และทนายธรากร ธนาชัยสุทธิ, นายมานพ ธีระเพียร-คุณพรสุดา พุ่มวารี IBIZA HOUSE เกาะพีพี, มูลนิธิปอเต็กตึ้ง, นายอธิราช มหิทธิธำรง ประธานมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ, -คุณกรณิศ มหิทธิธำรงค์ รองประธานมูลนิธิฯ, -นายวิศิษฐ์ แซ๋เซ็ง บจก.เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์

คอสเมติก(ประเทศไทย) -นายอนณ ธนาทิพย์กุล บจก.ที.พี เทล, คุณฐพิชา ปัญจศุภสิน -นายสำราญ ทวีสุข บจก.ซีก้าซิสเต็ม, นายภควัฒน์ ธรรมครุตทิพย์ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ จ.ปทุมธานี -คุณภัทรภร สงวนนามผลิตภัณฑ์ละมุน พรีเมี่ยมไวท์เซรั่ม -คุณธัญรัตน์ รัตนสิทธิ์ภักดี บจก.บิวตี้ แพสชั่น กรุ๊ป, คุณเอก ธณากร, Mrs. Sri Andersen, คุณสุรสิทธิ์ มัจฉาเดช, คุณธนัท ธนาบริบูรณ์ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล/และสนับสนุนรถบรรทุก “Ranger Scout”พี่ใช้ขนอุปกรณ์ป้องกันโควิดที่นำไปถวายวัดต่างๆ ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ สมาชิก สภท. และ สททท. ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในการทำกิจกรรมครั้งนี้

โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สภท.56ปี-สททท. กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ประชุมหารือและมีมติให้จัดกิจกรรม “วันนักข่าว” 5 มีนาคม 2564 นี้ จะมีการจัดมอบอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย แมส แอลกอฮอล์เฟสชิว และยางซิลิโคนรองหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปไช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม และส่วนรวมต่อไป…

กฤษติน นิลมานนท์

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)

อ่านแล้ว124 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.