คณะอนุกรรมาธิการ”( วุฒิสภา ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ., ..โดย – นพ.พลเดช. ปิ่นประทีป ( สว.)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“คณะอนุกรรมาธิการ”( วุฒิสภา ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน .,
..โดย – นพ.พลเดช. ปิ่นประทีป ( สว.)

 • นายดิเรกฤตร. เจนครองธรรม
  -ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพิงพานิชภักดี
 • นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
 • นายสมชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา
  • นายพล. พบพนาธรรม
 • นายสุรพงษ์ พรมเท้า
  อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
  “วุฒิสภา”
  ลงพื้นที่ร่วมเวทีประชุม
  การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ New normal ภาคประชาชน

ณ. ห้องประชุม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 • นายวีระศักดิ์. สุวรรณโณ
  อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน “วุฒิสภา”
  ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัด ฯ.ช่วยกันให้ต้อนรับคณะอนุกรรมมาธิการและลงสำรวจพื้นที่

อ่านแล้ว112 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.