ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารนิติเวช เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
       ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารนิติเวช เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต
       วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการวางศิลาฤกษ์ อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ถนนริมคลองด้านทิศเหนือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู นาย สมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นาย บิณฑ์  บรรลือฤทธิ์  นาย เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์  พระสงฆ์ และผู้ร่วมงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  โดยมี พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานสงฆ์
      นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลรักษาประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ร่วมพัฒนาอาคาร สถานที่ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขา มีแพทย์,บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเฉพาะทาง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาเดินทางไปรักษาไกลถึงกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิขนาด 820 เตียง มีความเชี่ยวชาญ 5 สาขา ได้แก่ สาขามะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 7 แสนราย เฉลี่ยวันละ 2 พันคน ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 7 หมื่นราย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2 พันคน เสียชีวิตสูงสุด 15 ราย/วัน ปัญหาที่พบคือ ห้องสุคติมีตู้เก็บศพเพียง 4 ช่อง สามารถรองรับศพได้เพียง 4 ศพ จึงทำให้ไม่มีที่รองรับศพรายใหม่ได้เพียงพอ ซึ่งโรงพยาบาลขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารนิติเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตดังกล่าว
นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า อาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างมูลนิธิร่วมกตัญญู , นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นสักขีพยานในสัญญาก่อสร้าง ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาคารนิติเวช เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นห้องรองรับศพผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน ห้องอาบน้ำและแต่งศพ ห้องบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนำศพกลับ พื้นที่ 279 ตารางเมตร ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจและชันสูตรศพ ห้องเรียนด้านนิติเวชของนักศึกษาแพทย์ พื้นที่ 240 ตารางเมตร และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ห้องวิชาการ ห้องประชุม พื้นที่ 240 ตารางเมตร กำหนดก่อสร้าง 410 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในต้นปี 2565 รวมงบประมาณก่อสร้าง 11 ล้านบาท ที่เหลือ 1 ล้านบาท จะมอบให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการจัดหาเตียงและอุปกรณ์ในการชันสูตรศพ จำนวน 1 ล้าน 8 แสนบาท ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว82 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.