ร้อยเอ็ด จัดพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด จัดพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
        จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดพิธีถวายราชดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564” ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
      ทั้งนี้ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงกล่าวว่า ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคนเพราะตลอดชีวิตต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูงให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะพระราชทานไว้เป็นเวลาผ่านมาถึง 50 ปีแล้วยังคงทันสมัยอยู่เสมอและนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์พันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว84 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.