จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

    การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบิณฑบาตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา

    ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

///////
ธนากร ฉากจินดา/ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน/ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ/บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.