ภ.จว.ปทุมธานี : ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ภ.จว.ปทุมธานี : ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี โดยมี พล.ต.ต.ชยุต 

มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.อ.ชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน.จ.ปทุมธานี, นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี, ปลัดจังหวัดปทุมธานี, นายอำเภอธัญบุรี, ปลัดเทศบาลนคร
รังสิต, สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี,จนท. กรมควบคุมโรคติดต่อ และจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร รพ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานี
ในที่ประชุมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปทุมธานี ได้มีมติในเรื่องดังนี้
1.ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อผู้รับผิดชอบร้องทุกข์ต่อพงส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ดำเนินคดีกับโรงงานชำแหละเนื้อสุกร
ซ.พหลโยธิน 127 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กรณีนายจ้างปกปิดไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานทราบเกี่ยวกับลูกจ้างของตนท่ีติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 และมีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่อดังกล่าวไปยังผู้อื่น
2.ให้สถานท่ีต่างๆท่ีได้รับการผ่อนคลายถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)

หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

T.Newsman007Online

อ่านแล้ว88 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.