“อธิราช มหิทธิธำรงค์” ประธานมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ รับมอบเจลล้างมืออนามัย 70% จาก “คุณวิศิษฐ์แซ๋เซ็ง” กรรมการผู้จัดการ บจก.เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) มอบให้กับนายอนันต์ นิลมานนท์ นายก สภท. – สททท. เพื่อมอบให้กับวัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 10 วัด ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 “วันนักข่าว”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“อธิราช มหิทธิธำรงค์” ประธานมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ รับมอบเจลล้างมืออนามัย 70% จาก “คุณวิศิษฐ์
แซ๋เซ็ง” กรรมการผู้จัดการ บจก.เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) มอบให้กับนายอนันต์ นิลมานนท์ นายก สภท. – สททท. เพื่อมอบให้กับวัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 10 วัด ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 “วันนักข่าว”

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต
กรุงเทพฯ นายอนันต์ นิลมานนท์
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) และสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) รับมอบเจลล้างมืออนามัย (แอลกอฮอล์ 70%) จากคุณอธิราช
มหิทธิธำรงค์ ประธานมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณวิศิษฐ์ แซ๋เซ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด นำมอบให้จำนวน 2,000 หลอด เพื่อไปมอบถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน 10 วัด

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็น “วันนักข่าว” จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการนำมอบถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และโครงซิลิโคนรองหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธศาสนากับประชาชน ให้เกิดมีความตื่นตัว รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ การระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงอยู่ในขณะนี้ “สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันโรคร้ายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”

โดยการมอบถวายอุปกรณ์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้กับ 10 วัดในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนั้น ก็เพื่อไว้ใช้ในกิจการของสงฆ์ และประชาชน ที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมาขอพร ขอบารมี ขอความเป็นสิริมงคล เป็นที่พึ่งทางใจในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด ระบาดในขณะนี้

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว102 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.