ร้อยเอ็ด จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ ที่ ศาลากลาง ส่งเสริมภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญกุศล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    ร้อยเอ็ด จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ ที่ ศาลากลาง ส่งเสริมภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญกุศล
    เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการเชิญชวนภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาและถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว
  กำหนดการจัดกิจกรรม ในทุกวันศุกร์เวลา 13.00 น ถึง 16.30 น ตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยกิจกรรมการจัดงานในครั้งแรก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันมาฆบูชา ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว199 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.