พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ตักบาตร ถวายธูป เทียน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก
    ภายในพิธี พระธรรมฐิติญาณ และเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชน กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดบึงพลานชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
   สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่หากวันเพ็ญเดือน 3 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน เลื่อนเป็นเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน  ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆ โดยสรุปว่าให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนาและประกอบศาสนกิจ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ซึมซับรับกระแสแห่งธรรมและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต.

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.