ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.เชียงขวัญ จากผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกแรก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.เชียงขวัญ จากผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกแรก
      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ขจรพงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และคณะเดินทางไปให้การช่วยเหลือ เด็กชายก้องภพ ธานีวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทิวากร สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงขวัญขวัญ ให้การต้อนรับ และร่วมให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ 
    นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ได้รับทราบข้อมูลการรายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง ว่าครอบครัวของเด็กชายก้องภพ ธานีวรรณ ได้อพยพจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนา ที่บ้านดอนแดง เพื่อมาอาศัยอยู่ ที่ ท้องนาที่เป็นมรดกของบิดา คือนายสมภพ ธานีวรรณ มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ด้วยกัน 2 คน เป็นเด็กขยันมาก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ดี แต่เดิมเรียนที่โรงเรียน เอกชนแห่งหนึ่ง ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันสถานะครองครัวอย่าร้าง บิดา มารดา แยกทางกัน เด็กชายก้องภพฯ จึงติดตามมาอยู่กับ บิดา ที่ บ้านดอนแดง ส่วนพี่สาวอีกคน อยู่กับมารดา แต่เดิมครอบครัวของเด็กชายก้องภพมีคุณภาพชีวิตที่ดี บิดา มารดา ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีโรงงานผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ด้วยวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกแรก ส่งผลให้ธุรกิจล้มละลาย มีภาระหนี้สิน ผู้เป็นบิดาพยายามยื้อธุรกิจ ยื้องาน พร้อมประคองชีวิตครอบครัวแต่ไหว จนครอบครัวได้อย่าร้างดังกล่าว
       นางศิริวรรณ พลเศษ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน เด็กชายก้องภพ ฯ อาศัยอยู่กับบิดา ที่เพิงพักในท้องนาที่ญาติได้แบ่งให้ในพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ อาศัยอยู่ในเต้นท์นอน ภายในเพิงพักอาศัยชั่วคราวพอได้บังแดด บังฝน ปัจจุบันได้ทำเกษตรพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล บิดาเป็นคนขยันมาก ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง ขณะนี้แต่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่พื้นที่นาที่จะเจริญได้ในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แต่ทางโรงเรียนฯ และผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงเจตนาที่จะให้การช่วยเหลือ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 โดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มอบหมายให้ตน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค และบริโภค พร้อมทุนการศึกษา ให้แก่เด็กชายก้องภพ ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ครอบครัว ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป  


ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว210 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.