ร้อยเอ็ด…. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ของ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด.... ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ของ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี
      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการถวายกระเช้าเเด่พระภิกษุสงฆ์ของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาวงกัลยาณี ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชูศักดิ์  ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวาย
   โดย นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปกราบนมัสการและถวายกระเช้า ของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี แด่พระครูปลัดทองอินทร์ กตปุญโญ ณ วัดประชาคมวนาราม ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ และเดินทางไปยังวัด เหล่าตำแย ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กราบนมัสการ พร้อมมอบกระเช้า ของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณีให้แด่ พระครูพุทธิวราธิคุณ (เสน พุทธวโร มนตรีวัน) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลศรีสมเด็จ และ ชาวตำบลศรีแก้ว เข้าร่วมพิธี 

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว209 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.