” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    ข่าวประชาสัมพันธ์

” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้มีพระคุณกับรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และเข้าพบสวัสดีวันปีใหม่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน 2564
คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทอีโค่ เลเท็ก จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์หมอน ที่นอนยางพารา
ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการ อย่างมีคุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของบริษัทตระหนักในความสำคัญของการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล
โดยนำระบบ การบริหารคุณภาพ ISO 9001มาใช้
ในการดำเนินธุรกิจและ
ได้มอบซองอังเปา..และผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเนื่องด้วยเทศกาลวันตรุษจีน 2564 ที่ผ่านมา

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว92 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.