แบบอย่างที่ดี! ปธ.ภธช.ปทุมธานี เข้ารับประทานรางวัล สิงห์ทอง’64

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

แบบอย่างที่ดี! ปธ.ภธช.ปทุมธานี เข้ารับประทานรางวัล สิงห์ทอง’64

ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี เข้ารับประทานรางวัล สิงห์ทอง’64 สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งชาติ ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่ทำดี คิดดี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย

นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ได้เข้ารับประทานรางวัล “สิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (รางวัลธรรมาภิบาล) โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่9 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (21 ก.พ.64) ซึ่งรางวัลดังกล่าว จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

สำหรับรางวัลนี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานประจำโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ดังกล่าว โดยมอบไว้เพื่อเป็นสิริมงคล และเกียรติประวัติ แก่นายภัควัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่างของผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น ที่มีธรรมาภิบาลบนพื้นฐานคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงาม

ทั้งนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม จึงขออวยพรให้ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี จงมีความสุขสวัสดิ์ รักษาเกียติภูมิในการสรรค์สร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

อ่านแล้ว58 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.