ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ท่ีปรึกษา กต.ตร.ภ.1/ประธาน กต.ตร.ภ.จว. นนทบุรี ภาคประชาชน ให้การสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานและทุกสภ.ในสังกัด ของจว.ปทุมธานี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ท่ีปรึกษา กต.ตร.ภ.1/ประธาน กต.ตร.ภ.จว. นนทบุรี ภาคประชาชน ให้การสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานและทุกสภ.ในสังกัด ของจว.ปทุมธานี

       กรณีท่ีได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกของ จนท.สาธารณสุขจว.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก ซึ่งตามนโยบายของ ตร.และ ภ.1 กำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กับ จนท.ตำรวจ และประชาชนท่ีมาใช้บริการที่สภ.และหน่วยงานในสังกัด นั้น 

 พล.ต.ต.ชยุต  มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้ประสานกับ  ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ท่ีปรึกษา กต.ตร.ภ.1/ประธานกต.ตร.ภ.จว. นนทบุรี ภาคประชาชน ให้การสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานและทุกสภ.ในสังกัด ของ จว.ปทุมธานี

      เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ดร.ชัยรัตน์ฯ ได้จัดพนักงานมาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับอาคารท่ีทำการของสภ.ต่างๆ จำนวน 9  แห่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยและอบอุ่นใจให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการบน สภ.และ จนท.ตำรวจ

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตาม สภ.ต่างๆ ตลอดจนภายในรถยนต์ของทางราชการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการต่อไป

อ่านแล้ว235 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.