ร้อยเอ็ด…จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
        ร้อยเอ็ด…จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไข ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สวนสาธารณะแหลมพะยอม หมู่ที่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถข้าถึงการบริการทางวิชากรและได้รับการแก้ไข ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการและทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย เป็นโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพราะเกษตรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านพืช ด้านดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง หรือสถานที่ราชการซึ่งอาจจะอยู่ ห่างไกล
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการของส่วนราชการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชน


////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว50 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.