ร้อยเอ็ด…ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ร่วมบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด และร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะ smart city ๑๐๑

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    ร้อยเอ็ด…ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ร่วมบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด และร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะ smart city ๑๐๑ 
      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายสุภาพ วงศ์ษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 คณะกรรมการศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักบริหารการการศึกษา ของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเวทีการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้   
   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการจัดประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประชุมร่วมกับทางผู้บริหารสถานศึกษาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมโครงการ smart city ร้อยเอ็ด หรือร้อยเอ็ด ๑๐๑ คือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเมืองอัจฉริยะจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นจังหวัดของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด มีการขับเคลื่อน 2 เรื่อง 1. คือเรื่องของ smart people ก็คือเรื่องการสร้างคนดี 2. คือเรื่องของการสร้าง smart economy คือการยกระดับเศรษฐกิจให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบด้วย โครงการร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ วันนี้เราได้มีการเผยแพร่แนวคิดไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้าง smart people หรือการสร้างคนดีคนเก่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะนี้ได้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดิจิทัล ในการสร้าง การเรียนการสอนวิชา coding นะครับก็คือการเรียนการสอนวิชาcoding เพื่อทำที่จำอย่างไร ให้เด็กรุ่นใหม่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์หรือเรื่องของ AI ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะก้าวไปสู่ยุคอนาคตซึ่งเป็นการเพิ่มราย ได้ให้กับวิชาชีพในอนาคต สุดท้ายก็คือเรื่องของศีลธรรมในเรื่องนี้ ได้มีการพูดคุยกันว่าเด็กรุ่นใหม่จะต้องมีความเข้าถึงธรรมจริยธรรมกับศาสนาเป็นเรื่องของการมีกตัญญูกตเวที มีจิตใจที่มีอาสาสมัคร แล้วก็จะมีการผลักดันให้นโยบายด้านการศึกษา ให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งผลอย่างเป็นรูปประธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

/////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว223 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.