” เดินทางกลับกรุงเทพฯ…เสร็จภาระกิจการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

” เดินทางกลับกรุงเทพฯ…เสร็จภาระกิจการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมภูวฤทธิ์ พุ่มพวง และ มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่อไป..เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กราบขอบพระคุณ
กองทัพภาคที่ ๔

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

หน่วยบินทหารบกอโณทัย

หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และ พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว76 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.