” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน.. ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย ..การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวชายแดน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน.. ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย ..การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวชายแดน “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซียเพื่อติดตามภาระกิจการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าและหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และกองร้อยป้องกันชายแดน การลาดตระเวนตามแนวชายแดน..กับการปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเรื่องการควบคุมเข้มงวดป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติ ตามแนวแม่น้ำโกลก และพื้นที่ตามแนวชายแดน

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินการประมวลภาพตลอด 24 ชั่วโมงในการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.