” กองทัพภาคที่ ๔ การลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดน “

แบ่งปันข่าวนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

"  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "

” กองทัพภาคที่ ๔
การลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดน “

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…..ลงพื้นที่ติดตามบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตลอด 24 ชั่วโมง
การปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าและหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๐ , กองร้อยป้องกันชายแดนที่ ๒ ร่วมกับหน่วยบินทหารบกอโณทัย การลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดน..กับการปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเรื่องการควบคุมเข้มงวดป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บินสำรวจช่องทางธรรมชาติ ตามแนวแม่น้ำโกลก และพื้นที่ตามแนวชายแดน “

การลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายแดน
โดย พ.ต.ธีรศานต์ ตระกูลดี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 และ ร.อ.ฟอซี ยีวา ผู้บังคับกองร้อยป้องกัน
ชายแดนที่ 2 ร่วมกับ หน่วยบินทหารบกอโณทัย ขึ้นบินลาดตระเวนทางอากาศพื้นที่แนวชายแดนตามแนวแม่น้ำโกลก ไทย￾มาเลเซีย อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร เพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฏิบัติขบวนการลักลอบ
นำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย บินสำรวจช่องทางธรรมชาติ,ท่าข้ามต่างๆที่คาดว่าเป็นเส้นทางขนย้าย
เเรงงานต่างด้าวและการลักลอบกระทำผิดกฏหมายต่างๆตลอดเเนวแม่น้ำโกลก จังหวัดนราธิวาส

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินการประมวลภาพตลอด 24 ชั่วโมงในการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๐ , กองร้อยป้องกันชายแดนที่๒ ร่วมกับหน่วยบินทหารบกอโณทัยขึ้นบินลาดตระเวนทางอากาศพื้นที่แนวชายแดนตามแนวแม่น้ำโกลก ไทย มาเซีย อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโกลก ระยะทางประมาณ ๔๙ กิโลเมตร
ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุกองทัพบก

อ่านแล้ว176 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.