ปีฉลู พุทธศักราช 2564 “

แบ่งปันข่าวนี้ :
 ข่าวประชาสัมพันธ์

"  อังเปา..วันตรุษจีน 

ปีฉลู พุทธศักราช 2564 “

ศืริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ลงบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ได้รับซองอังเปา วันตรุษ
จีน พุทธศักราช 2564 จากคุณสาวัน ตัน
รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
ประธานสภาอุตสาหกรรมฝั่งอันดามัน
สร้างความปลาบปลื้มทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกคน ..เฮง เฮง เฮง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2564

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว202 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.