ร้อยเอ็ด…จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระญาณวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหาร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด…จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระญาณวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหาร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ 
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ณ ศาลาลานโพธิ์นาบุญ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก    
    สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่การทำสมาธิ แก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยสร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อย่นระยะเวลาการศึกษาและปฏิบัติธรรม และก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสอนหลักสูตรครูสมาธิให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถเป็นครูสอนสมาธิและได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2540 ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (200 ชั่วโมง) แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 40 วัน เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพได้ขยายสาขาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย จำนวน 287 สาขา ทั้งนี้ เฉพาะภาคอีสานประมาณ 60 สาขา นอกจากนี้พระอาจารย์หลวงพ่อยังมีเมตตาขยายสาขาไปยังต่าง ๆ ประเทศอีกด้วย อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 

////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว72 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.