ร้อยเอ็ด…โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ดำเนินกิจกรรม “อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ในช่วงอาเซียนเผชิญโควิด 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด…โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ดำเนินกิจกรรม “อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ในช่วงอาเซียนเผชิญโควิด 19

ที่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 พร้อมด้วย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพม.27 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามและร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม “อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ในช่วงอาเซียนเผชิญโควิด 19 โดยมี นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์นั้น ได้สนองนโยบาย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ตามโครงการ “อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ในช่วงอาเซียนเผชิญโควิด 19 โดยมีรองผู้อำนวยการ ดูแลติดตาม ในการสนองนโยบาย สำหรับบริบท ของโรงเรียนนั้น มีการดำเนินการโดยจะสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ลงมือปฏิบัติ โดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในยุคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีฐานให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ ฐานคลองไส้ไก่ ฐานรักแม่พระธรณี ฐานคนเอาถ่าน ฐานคันนาทองคำ และฐานธนาคารน้ำ ซึ่งฐานการเรียนรู้เหล่านี้นั้นทางโรงเรียนก็จะคอยตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานเพื่อมอบความรู้และทักษะในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงในนักเรียนต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การติดตามและประเมินผลการเรียน การสอน การเยี่ยมห้องธนาคารโรงเรียน และการเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่อง “อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล โดยการนิเทศติดตามและร่วมการดำเนินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ต้องการสร้างให้นักเรียน สามารถดำเนินชีวิตในช่วงอาเซียนในสภาวะของเผชิญโควิด 19 ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

///////
ธนากร ฉากจินดา/ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน/ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ/บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว135 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.