จังหวัดร้อยเอ็ด…ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     จังหวัดร้อยเอ็ด…ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  และแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม
     ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการ ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยการตรวจรักษาแผนปัจจุบัน  การตรวจรักษาทางทันตกรรม  การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม 
      การให้บริการกับผู้ต้องขังทั้งหมด 3,125 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 2,914 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 211 กลุ่มอายุ 18-59 ปี จำนวน 3,083 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย 2,876 คน ผู้ขังหญิง 207 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 42 คนแยกเป็นผู้ต้องขังชาย 38 คนผู้ต้องขังหญิง 4 คน กลุ่มดูแลผู้พิเศษ หญิงตั้งครรภ์จำนวน 4 คน หญิงหลังคลอดจำนวน 2 คน เด็ก 0-1 ปี จำนวน 1 คน กลุ่มผู้ป่วยจำนวน 219 คน โรคเบาหวาน จำนวน 32 คน โรคความดันโลหิตสูงจำนวน 28 คนโรคหัวใจ จำนวน 6 คน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จำนวน 43 คน โรควัณโรค จำนวน 9 คน ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จำนวน 59 คน โรคเก๊าท์ จำนวน 21 คน โรคหอบหืด จำนวน 14 คนและโรคไทรอยด์ จำนวน 7 คน 

/////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว136 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.