ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช โพสต์ Facebookกองทัพคนพิการ เตรียมบุกฐานทัพโพธาราม ฐานทัพปารีณา !

แบ่งปันข่าวนี้ :


ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช โพสต์ Facebookกองทัพคนพิการ เตรียมบุกฐานทัพโพธาราม ฐานทัพปารีณา !

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช พร้อมด้วยองค์การคนพิการระดับชาติ ได้แก่ ในนามของกองทัพคนพิการ ประกอบไปด้วย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) , สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย , สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย , สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ,สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เตรียมบุกฐานทัพโพธราม จ.ราชบุรี

โดยมีนายชูศักดิ์ จันทนานนท์ นายกสมาคมออทิสซึม(ไทย) เป็นแม่ทัพ มีทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นเสนาธิการของกองทัพ มีสมาชิกคนพิการประมาณ 3 ล้านคนเป็นทหารรบ โดยมีกองหนุนรายชื่อประชาชนผู้คัดค้าน จำนวน 2,927 คน เป็นเสบียง พร้อมที่จะตีฐานทัพโพธาราม ของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์

https://www.facebook.com/1606814442970382/posts/2803632926621855/

อ่านแล้ว216 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.