รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..พามาสัมผัสดินแดนในสายหมอกในพื้นที่ 600 ไร่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..พามาสัมผัสดินแดนในสายหมอกในพื้นที่ 600 ไร่..ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่..สถานที่แห่งนี้มีมาตราการเข้มงวดและมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิสำหรับท่องเที่ยวทุกจุดที่มาเยี่ยมเยือนบ้านไร่ตะวันหวาน..และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน… อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19

” ศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน “

” ลำทับช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
2 พิธีกร ดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินพาท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน…มาสัมผัสดินแดนในสายหมอก ในพื้นที่ 600 ไร่ ดำเนินการตามแนวทางโครงการประชารัฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นสถานที่ปลูกป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเป็นการปลูกป่าเสริมธรรมชาติทำให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ในพื้นที่มีรายได้ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 และเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

..ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

พร้อมพาท่านผู้ชมต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ร่วมใจภักดิ์ อนุรักษ์ในบ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
การปลูกต้นไม้ให้รอดชีวิต ความสำคัญอยู่ที่กล้าไม้ ที่ได้มาจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ดังพระราโชวาทใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
ตอนหนึ่งว่า

 " พืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้วยซ้ำถ้าเราทราบสรรพคุณของเขาและนำมาใช้ในส่วนที่ว่า ถ้าขยายพันธุ์แล้วไม่อันตราย คือการขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็อาจเป็นได้...” 

” ต้นสัก”  มีคุณค่าและความสำคัญกับชุมชนคนไทย นอกจากจะเป็นไม้ที่สามารถนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบแล้ว ต้นสักยังเป็นพรรณไม้ที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณโดยมีชื่อเรียกตาม
ท้องถิ่นต่างๆ อาทิ เรียก ปีฮี ปีฮือ เป้อยี ในแถบ จ.แม่ฮ่องสอน เรียก ปายี้ ในแถบ จ. กาญจนบุรี เรียก เส่บายี้ ในแถบ จ.กำแพงเพชร หรือเรียก เคาะเยียโอ ในแถบจังหวัดเชียงใหม่
สรรพคุณของต้นสักมีมากมาย ไม่ว่า “ใบ” นำมาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือด, ใช้ทำเป็นยาอมแก้เจ็บคอ, ใช้เป็นยาแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, ช่วยรักษาประจำเดือนไม่ปกติ
“เนื้อไม้” มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงโลหิต, ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย, มีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิ, มีสรรพคุณเป็นยาแก้บวม “เปลือกไม้” มีสรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะ ช่วยบรรเทาอาการบวม ฯลฯ
นอกจากนี้ ใบสักยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นชาใบสักที่มีรสอร่อย และถ้าหากปลูกต้นสักหลายต้น เป็นสวนป่าชุมชน ก็จะทำให้ได้ “เห็ดโคน” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน เป็นผลพลอยได้อีกด้วย

พร้อมทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณสาวัน ตัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และประธานสภาอุตสาหกรรมฝั่งอันดามัน มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดินอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ของบ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว177 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.