รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ปีฉลู ประจำปี ๒๕๖๔

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ปีฉลู ประจำปี ๒๕๖๔ “

” แนวทางโครงการประชารัฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์นี้. และเปิดเผยทุกซอก ทุกมุมครั้งแรก…. .2 พิธีกร รายการคืนคุณให้แผ่นดินพาท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน…มาสัมผัสดินแดนในสายหมอก ในพื้นที่ 600 ไร่ ดำเนินการตามแนวทางโครงการประชารัฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นสถานที่ปลูกป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเป็นการปลูกป่าเสริมธรรมชาติทำให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ในพื้นที่มีรายได้ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 และเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

พร้อมทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณสาวัน ตัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และประธานสภาอุตสาหกรรมฝั่งอันดามัน มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดินอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ของบ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว128 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.