โครงการ “ซ่อมบ้านผู้ยากไรัและผู้ด้อยโอกาส”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

” ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา “

ตามนโยบายของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดทำโครงการ “ซ่อมบ้านผู้ยากไรัและผู้ด้อยโอกาส”
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่๑ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ ๑
สั่งการให้กองพลทหารราบที่ ๙ , กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ และทหารช่างพร้อมจัดชุดจิตอาสาพระราชทาน สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นาย ปฐมศักดิ์ เวนะ อายุ ๓๙ ปี และ นาง รัตนา อีโซ้ อายุ ๔๔ ปี ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย และลูกๆ ณ ชุมชนบ้านห้วยผาก ม.๖ บ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใช้ระยะเวลาก่อสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ ๖- ๓๑ ม.ค.๖๔ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย

พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ

พระใบฎีกา แดง อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม และ พระภูพิงค์ ญาณธีโร

คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พร้อม ส่วนข้าราชการในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยผาก หมู่ ๖ บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
คณะอาจารย์ นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน มามอบบ้านหลังใหม่ให้กับนาย ปฐมศักดิ์ เวนะ และครอบครัวเวนะจากการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีปิดทองหลังพระปฎิมามาช่วยเหลือในการช่วยซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่จน
สร้างบ้านใหม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง

อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพในโครงการ ” ซ่อมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ” และคำสัมภาษณ์จากส่วนลึกของหัวใจครอบครัวเวนะ ถ่ายทอดความรู้สึกทุกคำพูดผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 – 24.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว170 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.