มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ ร่วมกับ บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและเบคทีเรีย และฉีดพ่นยา ป้องกัน Covid-19 ให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ ร่วมกับ บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและเบคทีเรีย และฉีดพ่นยา ป้องกัน Covid-19 ให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียน

ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิลาเคิล ออฟ ไลฟ์ ร่วมกับ คุณธัญพัฒน์ นิธิโชติธนกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฐานดี เอสเตท จำกัด ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ Anti – vibac ให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ยังได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน Covid – 19 ให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อเวลา 09.00 น. , โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 11.00 น. , โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเวลา 13.00 น. และในงานตามพระราชดำริในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มอบให้นี้มีประสิทธิภาพสูง โดยมีสารประกอบหลักที่สำคัญ คือ ไดดีซิล ไดเมทิล แอมโมเนี่ยม โบรไมด์ (Didecyl dimethyl ammonium bromind) DDAB ที่คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบตทีเรีย เชื้อรา มัยโคพลาสม่า สาหร่าย ตะไคร่น้ำ และไว้รัส โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์โคโรน่าไวรัส Coronavirus (TGE) ที่ได้ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพยับยั้ง Coronavirus ได้เป็นอย่างดีและทำลายโคโรน่าไวรัสที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที และ 30 นาที ภายหลังจากการฉีดพ่นน้ำยาแล้ว

อ่านแล้ว344 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.