‘จับกัง1’ มอบ ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง คัดกรองโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

‘จับกัง1’ มอบ ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง คัดกรองโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ

   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง
   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้มีการสั่งการและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามรัฐบาลกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ
   นายสุรชัย ยังกล่าวต่อว่า การตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่จะป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านบริการต่างๆ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตาม สอบสวนโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาพื้นที่ในจังหวัดระยองได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการติดเชื้อโควิด - 19 เพราะมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ในทุกมิติ 
   “การตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุกในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลในเครือข่าย ในการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 เชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ประมาณ 530 คน ซึ่งหากพบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป” นายสุรชัย กล่าวในท้ายสุด

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.