ร้อยเอ็ด…จัดโครงการ“ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ร่วมใจทำดีด้วยการบริจาคโลหิต”เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามวิกฤตและฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด – 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…จัดโครงการ“ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ร่วมใจทำดีด้วยการบริจาคโลหิต”เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามวิกฤตและฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด – 19

    วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ร่วมใจทำดีด้วยการบริจาคโลหิต” โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามวิกฤตและฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด – 19  ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิชรา พุทธรังษี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยได้โลหิตจำนวน 301 ยูนิต คิดเป็น 135,450 ซีซี ดวงตา 41 ราย อวัยวะ 41 ราย 

    นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องด้วยประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ ส่งผลให้คลังเลือดเกิดการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาตัว ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางสภากาชาดไทย จึงมีหนังสือแจ้งมายังทุกจังหวัด ให้ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเสริมคลังเลือดในสภาวะฉุกเฉิน ให้มีเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากการบริจาคโลหิตแล้ว ยังมีการบริจาค พลาสมา เกล็ดโลหิต ที่ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทางธนาคารโลหิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดต้องการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกคน ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดโครงการ“ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ร่วมใจทำดีด้วยการบริจาคโลหิต โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามวิกฤตและฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด – 19 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกท่าน มาร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตเข้าสำรองไว้ที่ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและไว้สำหรับใช้ในการผู้ป่วยต่อไป

/////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว126 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.