ร่วมอาลัย “คุณสมหมาย รอดโพธิ์ทอง ” อดีตอุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร่วมอาลัย “คุณสมหมาย รอดโพธิ์ทอง ” อดีตอุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย”

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารสมาคม, ท่านที่ปรึกษา, และสมาชิก “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี) ที่ได้ร่วมช่วยงานแก่ผู้วายชนม์ “คุณสมหมาย รอดโพธิ์ทอง ” อดีตอุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย” 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  โดยมีกำหนดการฌาปนกิจศพ เวลา 16.00 น. ณ วัดพืชอุดม 

ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา(คลอง13) จังหวัดปทุมธานี และได้เงินช่วยเหลือจำนวนเงิน “31,500 บาท” จากเราชาวสภท. ทั้งหมด 28 ท่าน โดยมอบเงินให้แก่ “คุณบังอร รอดโพธิ์ทอง (ภรรยา)” โดยรายชื่อผู้ร่วมทำบุญดังนี้…

1. คุณอนันต์ นิลมานนท์ 2,000 บาท

2. คุณเมฆงาม บัวเลียง 1,000 บาท

3. คุณธวัชชัย เฟื่องอนันต์ 200 บาท

4. คุณอรรถการ ตฤษณารังสี 2,000 บาท

5. ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ 2,000 บาท

6. ดร.วิชา จุ้ยชุม 1,000 บาท

7. คุณปัญญ์ฐินี พงษ์เดชอารีกุล/สุ 1,000 บาท

8. คุณอลงกรณ์ พลบุตร 2,000 บาท 

9. คุณชวนินทร์เพชรประดับ 500 บาท

10. คุณฐากูร คงมิ่ง 1,000 บาท

11. คุณพีรพล แสงสุนีย์ 1000 บาท

12. คุณบังอร ศกุนะสิงห์ 1,000 บาท 

13. คุณบุญเลิศ พุทธเจริญ 2,000 บาท

14. ผศ.ดำรงค์ พรสุภัทร 1,000 บาท

15. ทนายธรากร ธนาชัยสุทธิ 1,000 บาท

16. พลโทมีชัย ห้องริ้ว 1,000 บาท 

17. ท่านอธิบดียุทธนา หยิมการุณ 3,000 บาท

18. คุณรันต์ดร คงแสนคำ 500 บาท

19. คุณอริยา ขัติวงศ์ 1,000 บาท

20. คุณกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร 1,000 บาท

21. คุณศุภเดช ธนูศร 300 บาท

22. คุณวันทนา วิริยะกุล 500 บาท

23. คุณกฤษติน นิลมานนท์/ไกด์  500 บาท

24. คุณสุจิตรา แก้วเงิน 1000 บาท

25. คุณการุณ ตระกูลพุทธรักษา 1,000 บาท

26. คุณพลณนคร ธนพชรกนกภณ(น้อย) 500 บาท

27. คุณเสมอ-คุณอุมาลี บุญญาวัลย์ 2,000 บาท 

28. คุณจรัสแสง ศิลานนท์ 500 บาท

ยอดรวมทั้งหมด 28 ท่าน ที่ร่วมทำบุญเป็นเงิน 31,500 บาท

อ่านแล้ว173 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.