อบจ.จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “ ชิงถ้วยพระราชทาน “ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

11

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้ายยาเสพติดในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมานางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความสำคัญทางด้านกีฬากับเยาวชน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การเล่นกีฬาทำให้เกิดความมีวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมและชื่นชอบกันทั่วโลก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทาง ด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชน ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาในระดับชาติต่อไป

111

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจักงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้รู้รักสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมแข่งขันในวันนี้ เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กับทีมโรงเรียนประชารัฐพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี

  1111

อ่านแล้ว2938 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.