“พระกิตติโสภณวิเทศ” แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็น “ยาอายุวัฒนะ”

แบ่งปันข่าวนี้ :

“พระกิตติโสภณวิเทศ” แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็น “ยาอายุวัฒนะ”

​เราอาจเคยได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า คนที่จะอายุยืน แข็งแรง มีสุขภาพดี จะต้องรู้จักบริหารร่างกายอยู่เสมอ แต่หลายท่านมักลืมที่จะบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอีกหัวใจสำคัญของยาอายุวัฒนะ โดยพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก จังหวัดกรุงเทพมหานาคร จะมาร่วมแนะแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็น “ยาอายุวัฒนะ” บนเวทีธรรมบรรยาย เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดย ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ณ ห้อง 1111AB อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม

​พระพุทธเจ้าสอนว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นยาอายุวัฒนะให้กับชีวิต คือ ความสะอาด สะอาดกายและสะอาดใจ ถ้ามีกายดี และกายสะอาดจะส่งผลให้ใจดีและใจสะอาดเช่นกัน เพราะเมื่อมีความสะอาดการพัฒนาให้อายุยั่งยืนจะเกิดขึ้นตามมา
​พระกิตติโสภณวิเทศ ได้แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นยาอายุวัฒนะโดยใช้หลักของ 6 อ. คือ

​1) อ. อาหาร สัตว์ทุกประเภทต้องดำรงชีวิตด้วยอาหาร โดยอาหารในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นอาหารกาย และอาหารใจ ถ้าอาหารใจดีก็ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เราเรียกอาหารใจว่า มโนสัญเจตนาหาร ส่วนร่างกายเราก็รับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแยกเป็นส่วนเล็ก ๆ ให้ร่างกายเราเจริญขึ้นไปสร้างกระดูก สร้างเนื้อ สร้างผม ดังนั้นอาหารกายและอาหารใจที่ดีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้

​2) อ. อากาศ มีสติกับลมหายใจเข้าออก เมื่อมีลมหายใจรู้เราก็ยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่หยุดหายใจเพราะร่างกายหยุด เขาเรียกว่า ตาย ไปที่ไหนก็ตามถ้าได้อากาศโปร่งโล่งก็สบายและชื่นใจ ถึงเราจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สวยงามแต่เรารู้จักบริหารลมหายใจก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองเช่นกัน

​3) อ. อารมณ์ เป็นสิ่งที่จิตรู้ ธรรมชาติใดเป็นถิ่นที่รู้ ธรรมชาตินั้นคือ จิต อารมณ์มี 2 แบบ คือ อิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ดี และ อนิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ไม่ดี เราต้องรู้จักบริหารอารมณ์ให้เป็นคนจุดเดือดสูง ให้มีจิตเมตตา มองโลกในแง่ดี เมื่อเราจะทำสิ่งใดให้ย้อนกลับมาดูที่จิตของตน จะเห็นได้ว่าคนที่มีจิตดี มีเมตตา มองโลกในแง่ดีเขาจะพูดแต่เรื่องดี ๆ จึงทำให้คนรอบข้างทุกคนมีอารมณ์ที่ดีไปด้วย

​4) อ. อุจจาระ ของที่ถ่ายเทออกจากร่างกาย “กินแล้วไม่ถ่ายมีหวังตายมลายสิ้นแน่นอน คายไม่กินมีหวังนิ่งสิ้นทุกราย กินกับถ่ายของมีอยู่คู่กันไป” เราต้องพิจารณาร่างกายรู้จักบริหารร่างกาย รู้จักบริโภคอาหารพอสมควร โภชเนมัตตัญญุตาคือ รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้ว่าจะอิ่มเมื่อไหร่เพื่อไม่ให้กระทบกับร่างกาย

​5) อ. อาชีพ มีอยู่ 2 ประเภท คือ อาชีพที่สุจริตกับอาชีพที่ทุจริต ที่ดีก็คือทำด้วยสัมมาชีพ ทำแล้วสบายใจ ทำแล้วเย็นสบาย ไม่ผิดศีลไม่เบียดเบียนคนอื่น

​6) อ. อนามัย ความสะอาดจะต้องสะอาดทั้งร่างกาย ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ความสะอาดจะเกิดเมื่อตอนที่เรามีสติระลึกได้ระลึกรู้ สอดคล้องกับการเรียกตนว่า พุทธะ นั่นคือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอยู่เสมอ รู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันชีวิตก็จะสะอาด
​เมื่อได้ทำความดีที่ถูกต้องก็จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองส่งผลไม่ให้มีทุกข์ภัยมาเบียดเบียน ร่างกายของท่านก็จะแข็งแรง และต้องทำจิตใจให้เบิกบาน มีเมตตา มองโลกในแง่ดี ฉะนั้นการสร้างเมตตากับกรุณาก็เป็นอีกองค์ประกอบของแนวทางการใช้ชีวิตที่จะกลายเป็นยาอายุวัฒนะให้กับทุกท่านได้เช่นกัน

​สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน

อ่านแล้ว396 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.