ร้อยเอ็ด ชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด ชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 
        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการสร้างการรับรู้ให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบถึงกรณีงานกาชาดจัดได้ ถนนคนเดินห้ามจัด ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปิดสถานบริการ ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสื่อโซเชียลมีเดีย นั้น จึงใคร่ขอเรียนว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายสถานที่จัดงานเดิมจากบริเวณรอบศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความคับแคบและไม่เหมาะสมในการจัดงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ไปเป็นบริเวณสนามบินเก่า มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางสามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไร้สโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
      นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีกรปิดตลาดถนคนเดินนั้น หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีตลาดฯ เป็นประจำทุกวันศุกร์และวันเสาร์ โดยในช่วงการระบาดระลอกใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เคยสั่งปิดตลาดสดรวมถึงตลาดถนนคนเดินแต่อย่างใด แต่ได้รับแจ้งจาก ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดว่า ตลาดถนนคนเดิน ที่ดำเนินการโดย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดจึงสั่งงดการเปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อแก้ไขผลกระทบดังกล่าว จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตลาดถนนคนเดิน โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า โดยด่วน และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
    นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ห่วงใยประชาชนชาวร้อยเอ็ด ยังต้องเฝ้าระวังเชิงรุกกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม จำนวน 2,600 ราย ประกอบด้วย กลุ่มทำงานสถานบันเทิงพนักงานเสิร์ฟ จำนวน 450 ราย  แม่ค้าในตลาดสด จำนวน 500 ราย คนขับรถรับส่งอาหารทะเล

จำนวน 200 ราย สนามไก่ชน และ สนามกัดปลา จำนวน 250 ราย คนขับรถประจำทาง รถรับส่ง
นักเรียน/พนักงานรับส่งอาหารจำนวน 200 ราย และผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด จำนวน 1,000 ราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกคน และพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ในทุกอาชีพ โดยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4351-9427
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว153 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.