ร้อยเอ็ด…มทบ.27 ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ช่วยเหลือราษฎรในช่วงวิกฤติการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างติอเนื่อง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด...มทบ.27 ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ช่วยเหลือราษฎรในช่วงวิกฤติการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างติอเนื่อง 
      วันที่ 15 มกราคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเเละคณะดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ณ อาคารฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
      ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ได้เกิดขึ้นจาก สถานการณ์ภัยจากโรคระบาดโควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำ หน่วยทหารได้น้อมนำพระราชกระแส รับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงวิกฤติการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ เป็นการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กิจกรรมอาชาบำบัดของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทุกส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้า    

////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว86 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.