ร้อยเอ็ด…ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ร้อยเอ็ด…ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
    วันที่ 15 มกราคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
   นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-พ.ศ.2565) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด  
   กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน10คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน12 คน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน131 คน อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 260 คน

///////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว76 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.