” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยผาก อำเภอตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี “

แบ่งปันข่าวนี้ :
   ข่าวประชาสัมพันธ์

  "  คนไทยด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลซี่งกันและกัน "

 " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "

” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยผาก อำเภอตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมมนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความคืบหน้าการสร้างบ้านที่อยู่อาศ้ยผู้ยากไร้ให้กับนายปฐมศักดิ์ เวนะ และครอบครอบ บ้านห้วยผาก หมู่ที่๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผี้ง จ.ราชบุรี
การสร้างบ้านผู้ยากไร้พระภูพิงค์ ญาณธีโร วัดป่าท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พร้อมผู้ใหญ่ใจดีที่ปิดทองหลังพระองค์ปฎิมา ช่วยเงินทำบุญซื้ออุปกรณ์ในก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และกองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พันเอก ชูพงษ์ สายอุบล รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ร้อยเอก ชัยสิทธิ์ ตุ้มนิลกาล
นายทหารฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ได้จัดชุดทหารช่างและชุดจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตอนนี้การก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ดำเนินการประมาณ 70%

อย่าพลาดติดตามชมภาระกิจกองกำลังสุรสีห์โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 – 24.00 น. ความยาว 30 นาที สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว270 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.