วันกองทัพไทย 18 มกราคม ของทุกปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

” วันกองทัพไทย 18 มกราคม ของทุกปี “

คลิป..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ออกอากาศวันนี้ เวลา 23.30 – 24.00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศ
รายการคืนคุณให้แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช 2564 วัน – เวลาใหม่
รายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลาออกอากาศเวลาใหม่ เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2564 ” กองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” ซึ่งเป็นวันครบรอบวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแผ่พระบารมีให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ จึงเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ประมวลภาพความเป็นมาวันกองทัพไทย ออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 23.30 – 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว205 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.