ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2564

น้องกานต์ นางสาว ชนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ 2564 คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ คนที่ 88 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับรองทั้ง 4 อันดับ ได้แก่

รองอันดับ 1 นางสาวธัญจิรา ยารังษี (อุ๋มอิ๋ม)

รองอันดับ 2 นางสาวธิดาพร เกตุทอง (ยู่ยี่)

รองอันดับ 3 นางสาวปิยธิดา ใจดี (นกยูง)

รองอันดับ 4 นางสาวสุจารี กาญจนกฤต (มิ้ว)

อ่านแล้ว102 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.