มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ นำเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 5 แสนบาท “บรรเทาทุกข์” ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


.
วานนี้ (วันที่ 13 มกราคม 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่ช่วยหลือผู้ประสบอัคคีภัยร่วมกับมูลนิธิฯ /สมาคมจีนต่างๆ ณ บริเวณถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล รวมผู้ประสบภัย จำนวน 15 ครอบครัว 37 คน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิพิทักษ์กาญน์ ร่วมในพิธี
.
โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 64 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่ช่วยหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับมูลนิธิฯ /สมาคมจีนต่างๆ ภายในชุมชนตลาดศรีดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยคนละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล ในการนี้ มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสารให้ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกคนละ 10 ก.ก. รวมผู้ประสบภัยจำนวน 33 ครอบครัว รวม 108 คน โดยมี พร้อมทั้ง รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 400,200 บาท (สี่แสนสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง ร่วมในพิธี


.
รวมงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 2 แห่งเป็นเงินทั้งสิ้น 540,200 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)


.


ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

อ่านแล้ว72 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.