ร้อยเอ็ด…มอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ปละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยหนาว อำเภอหนองฮี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…มอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ปละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยหนาว อำเภอหนองฮี

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ปละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองฮี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่โรงเรียนหนองฮีเจริยวิทย์และวัดดงเย็นมหาวิหาร พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิชรา พุธรังษี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองฮี ปลัดอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบ

ในครั้งนี้ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้ออกบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้มอบเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่ม จำนวน 300 ผืน เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำนวน  300 ตัว ถุงเท้าผู้ใหญ่ จำนวน 300 คู่ หมวกไหมพรม จำนวน 300 ใบ เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 100 ตัว และถุงเท้าเด็ก จำนวน 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อบรรเทาความหนาวและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยหนาว  ร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาวในครั้งนี้ 

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา เเก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว78 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.