การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันปีใหม่ 2564

 # การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช 2564 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมและรายการคืนคุณให้แผ่นดินจะลงพื้นที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทุกภาคของแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนทุกพื้นที่ของประเทศไทย...และสัมผัสใกล้ชิดน้องๆเยาวชนที่อยู่ทุรกันดารตามป่าลึก..เพื่อนำเสนอความเที่ยงตรงและแม่นยำ...ให้ผู้ชมทางติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครัวเรือน...เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน  #

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศใหม่
ทุกวันเสาร์ เวลา 00.30 – 01.00 นาฬิกา ( หรือวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่ง )
เนื้อหารายการคืนคุณให้แผ่นดิน 30 นาที #

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตลอดปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมารายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน…อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำในการนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ผู้จัดการผังรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกประจำปีพุทธศักราช 2564
จัดตารางผังรายการทุกรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและจัดผังรายการให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 00.30 – 01.00 นาฬิกา
(วันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่ง )รายการคืนคุณให้แผ่นดิน…ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทปให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการอย่างเต็มรูปแบบและเนื้อหาสาระเข้มขึ้นมากกว่าเดิม

……ถึงแม้เวลารายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศดึกมากทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ย้อท้อในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน….การแพร่ภาพออกอากาศ..ผู้ชมทางบ้านหลับนอนและเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่ละวันและพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกวันเสาร์เวลา 00.30-01.00 นาฬิกา ( วันศุกร์เที่ยงคืนครึ่ง ).
….ผู้ชมทางบ้านสามารถเปิดชมรายการย้อนหลังติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ทุกเทป..ทางช่องทาง ” ยูทูปช่องรายการคืนคุณให้แผ่นดิน” ได้ทุกเทปของรายการคืนคุณให้แผ่นดินที่แพร่ภาพนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกวันเสาร์ เวลา 00.30 – 01.00 นาฬิกา ( หรือวันศุกร์หลังเที่ยงคืนครึ่ง ) ความยาวรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 30 นาทีทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์ ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว118 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.